Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Ի՞նչ բառեր են գրված 2Մ.
2. Նշի՛ր համապատասխան արտահայտությունը 2Մ.
3. Որ բառի դիմաց է սխալ գրված 2Մ.
4. Ո՞ր շարքում պետք է տեղադրել 3Մ.
5. Ստացի՛ր հատկանիշ ցույց տվող բառ 3Մ.
6. Քանի՞ բառ կա 3Մ.
7. Գրի՛ր մեկ բառով 4Մ.
8. Նախադասությունից դո՛ւրս գրիր 5Մ.
9. Դարձրո՛ւ գործողություն ցույց տվող բառեր 5Մ.
10. Նշի՛ր քանակը 5Մ.