Կռահի՛ր՝ ի՞նչ, ինչե՞ր, ո՞վ, ովքե՞ր հարցերից ո՞րը կգրես տրված առարկա ցույց տվող բառի կողքին:
 
Նմուշ՝ քաղաք-ի՞նչ
 
հողեր -