Նշի՛ր այն բառերը, որոնք կարող են գրվել և՛ մեծատառով, և՛ փոքրատառով: