Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճի՞շտ է, որ

Բարդություն հեշտ

1
2. Որ բառն է գրվում մեծատառով

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր համապատասխան բառաշարքը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ո՞ր բառի դիմաց է սխալ գրված

Բարդություն հեշտ

1
5. Գտի՛ր և՛ մեծատառով, և՛ փոքրատառով գրվող անունը

Բարդություն միջին

4
6. Ո՞ր շարքում կտեղադրես

Բարդություն միջին

3
7. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն միջին

4
8. Գտի՛ր համապատասխան բառը

Բարդություն միջին

4
9. Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում

Բարդություն բարդ

6
10. Որո՞նք են պահանջվող բառերը

Բարդություն բարդ

6
11. Ուղղի՛ր Անիի սխալները

Բարդություն բարդ

6
12. Գրի՛ր մեծատառով գրվող բառը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար