Գտի՛ր՝ որ բառերն են գրվում փոքրատառով: Տրված հերթականությամբ գրի՛ր այդ բառերը:
 
Իրարից անջատի՛ր միայն բացատով:
  
1-14.png
 
Պատասխան՝