Այբուբեն: Տառանուններ
Տառերի ընդունված շարքը կոչվում է այբուբեն:
Հայերենի այբուբենն ունի \(36\) հնչյուն, որոնք գրվում են \(39\) տառով:
Հայոց լեզվում տպագիր տառերը գրվում են հետևյալ կերպ՝
 
3.png
 
Ձեռագիր տառեր՝
 
1.png
 
Բոլոր լեզուների այբուբենների յուրաքանչյուր տառ ունի իր անունը, որը կոչվում է տառանուն: 
 
Յուրաքանչյուր տառին պատկանում է մեկ կամ ավելի հնչյուն:
 
 
Տառանուններ՝
 
2.png