Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ո՞րը տառանուն չէ

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր հաջորդը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր բառն է

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտի՛ր տառանունների խումբը

Բարդություն միջին

3
5. Գտի՛ր տառանունը

Բարդություն միջին

3
6. Ավելացրո՛ւ տառը

Բարդություն միջին

3
7. Գտի՛ր «թաքնված» կենդանուն

Բարդություն բարդ

5
8. Գտի՛ր պատասխանը

Բարդություն բարդ

7
9. Հանի՛ր տառանունները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար