Մտածի՛ր՝ ըստ այբբենական հաջորդականության՝ որ տառանունն է լինելու հաջորդը:
 
գիմ, դա, եչ, զա,