Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Այբուբեն: Տառանուններ Այբուբենի և տառանունների ճանաչում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ո՞րը տառանուն չէ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը ճանաչողական բնույթի է: Սովորողները պետք է կարողանան տարբերակել տառանունները
2. Գտի՛ր հաջորդը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքի միջոցով սովորողները կրկնում են տառանունների մասին ունեցած գիտելիքները
3. Ո՞ր բառն է 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տառանունները համապատասխանեցնելով տառերին՝ սովորողները պետք է գտնեն այն բառը, որը «գաղտնագրված» է
4. Գտի՛ր տառանունների խումբը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Առաջադրանքը կատարելով՝ սովորողները պետք է կարողանան ճիշտ համադրել տառանունները` համապատասխան տառերին
5. Գտի՛ր տառանունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Սովորողները պետք է կարողանան բառի մեջ «տեսնել» տառանունը և նշել այդ տառանունը կրող տառը
6. Ավելացրո՛ւ տառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Սովորողները պետք է ստանան բառ`գտնելով տառանունը կրող տառը և տեղադրելով բառի սկզբում կամ վերջում
7. Գտի՛ր «թաքնված» կենդանուն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը նպաստում է տառանունների մասին ունեցած գիտելիքների կիրառմանը
8. Գտի՛ր պատասխանը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Սովորողները նախ պետք է կռահեն հանելուկի պատասխանը, ապա գտնեն համապատասխան տառանունների խումբը և նշեն
9. Հանի՛ր տառանունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կատարելով առաջադրանքը՝ սովորողները կկարողանան զարգացնել տառանունների մասին ունեցած իրենց գիտելիքները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Այբուբեն: Տառանուններ» թեմայից 00:30:00 միջին 8Մ. Սովորողները կկրկնեն և կամրապնդեն այբուբենի, տառանունների մասին ունեցած գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Այբուբեն: Տառանուններ» թեմայից 00:30:00 միջին 27Մ. Տնային աշխատանքն ընդգրկում է առաջադրանքներ, որոնք նպաստում են թեմայի արդյունավետ յուրացմանը
2. Ստուգողական աշխատանք «Այբուբեն: Տառանուններ» թեմայից 00:30:00 միջին 20Մ. Աշխատանքում ընդգրկված են այն առաջադրանքները, որոնց միջոցով ստուգվում են սովորողների՝ գիտելիքները գործնականում կիրառման կարողությունները