Բարդության աստիճանը
00:30:00
1. Գտի՛ր տառանունների խումբը 3Մ.
2. Գտի՛ր տառանունը 3Մ.
3. Ո՞ր բառն է 2Մ.