Որոշի՛ր՝ որ միակ ձայնավորն է կրկնվում բառի մեջ:
 
Գրի՛ր միայն այդ բառը:
 
16.png
 
Պատասխան՝