Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր բառաշարքը

Բարդություն հեշտ

1
2. Նշի՛ր ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների քանակը

Բարդություն հեշտ

1
3. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն հեշտ

2
4. Քանի ձայնավոր ու բաղաձայն հնչյուն կան

Բարդություն հեշտ

2
5. Ո՞ր հնչյունն է կրկնվում

Բարդություն միջին

3
6. Ո՞ր ձայնավորը պետք է տեղադրել

Բարդություն միջին

3
7. Նշի՛ր ճիշտ դատողությունը

Բարդություն միջին

4
8. Որ բառը կստացվի

Բարդություն միջին

3
9. Որ ձայնավորն է միակ կրկնվողը

Բարդություն բարդ

5
10. Գրի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

6
11. Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում

Բարդություն բարդ

6
12. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար