Քո կարծիքով՝ քանի ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուն կա «կենդանի» բառում:
 
11.png
 
Ձայնավոր՝  
 
Բաղաձայն՝