Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ Հնչյունաբանական գիտելիքների ու կարողությունների ամրակայում՝ գրավոր խոսքի և ուղղախոսական սխալների շտկման նպատակով

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նշի՛ր բառաշարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սովորողները պետք է նշեն այն բառաշարքը, որի բոլոր բառերը սկսվում են ձայնավորով կամ բաղաձայնով
2. Նշի՛ր ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սովորողները պետք է հաշվեն բառում հնչյունների և տառերի քանակը և նշեն այն
3. Քանի՞ բառ կա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սովորողները պետք է հաշվեն, թե քանի ձայնավորով կամ բաղաձայնով սկսվող բառ կա տված բառաշարքում և գրեն այդ քանակին համապատասխան թվանշանը
4. Քանի ձայնավոր ու բաղաձայն հնչյուն կան 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Սովորողները պետք է հաշվեն ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների քանակները և գրեն դրանք
5. Ո՞ր հնչյունն է կրկնվում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Սովորողները նախ գտնում են, թե որ տառն է կրկնվում բոլոր բառերում ապա՝ գրում այդ տառը
6. Ո՞ր ձայնավորը պետք է տեղադրել 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Սովորողները պետք է գտնեն այն միակ ձայնավորը, որի միջոցով կարելի է կազմել բառեր
7. Նշի՛ր ճիշտ դատողությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված են դատողություններ: Սովորողները պետք է ճիշտ դատողության կողքին գրեն 1, սխալ դատողության կողքին՝ 0
8. Որ բառը կստացվի 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Սովորողնեերը պետք է փոխեն բառի ձայնավորը տրված ձայնավորով և ստանան նոր բառ
9. Որ ձայնավորն է միակ կրկնվողը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողները պետք է գտնեն այն միակ ձայնավորը, որը կրկնվում է բառերում
10. Գրի՛ր բառը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Սովորողները կստանան բառեր՝ միավորելով ձայնավորներն ու բաղաձայնները
11. Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Սովորողները պետք է որոշեն, թե տրված բառերից որն է ձայնավորով սկսվում և որը՝ բաղաձայնով, ապա գրի համապատասխան վանդակներում
12. Լրացրո՛ւ աղյուսակը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Սովորողները պետք է տրված նկար-բառի ձայնավորները և բաղաձայնները գրեն աղյուսակի համապատասխան տողերում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ» թեմայից 00:40:00 միջին 13Մ. Սովորողները կկրկնեն և կամրապնդեն ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների մասին ունեցած գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ» թեմայից 00:25:00 միջին 22Մ. Աշխատանքն ընդգրկում է առաջադրանքներ, որոնք նպաստում են թեմայի արդյունավետ յուրացմանը
2. Ստուգողական աշխատանք «Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ» թեմայից 00:35:00 միջին 19Մ. Աշխատանքում ընդգրկված առաջադրանքների միջոցով ստուգվում է սովորողների՝ ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունները