Գտի՛ր՝ ինչ ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ ես լսում տրված նկար-բառում: 
 
Արտագրի՛ր դրանք համապատասխան սյունակում:
 
Վանդակներում տառերը գրի՛ր ըստ նմուշի՝ բառի մեջ հանդիպող հերթականությամբ և իրարից անջատի՛ր բացատով:
 
Նկար-բառըձայնավորներըբաղաձայնները
1.7-04.png    ա ե ղ վ ս
1.8-33.png