Բարդության աստիճանը
00:40:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Նշի՛ր ճիշտ դատողությունը 4Մ.
2. Գրի՛ր բառը 6Մ.
3. Նշի՛ր բառաշարքը 1Մ.
4. Քանի ձայնավոր ու բաղաձայն հնչյուն կան 2Մ.