Քո կարծիքով՝ քանի ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ կան տրված պատկերի անունում:
 
5.7-08.png