Գտի՛ր՝ որ տառերը պետք է գրել դատարկ սյունակներում այնպես, որ տրված տառակապակցությունների հետ միասին ստացվեն բառեր:
 
Գրի՛ր այդ երկու տառերը:
 
վանդ
 
անուհի