Քո կարծիքով՝ տրված քառատողի որ բառում կա երկու հնչյունի նշան հանդիսացող տառ:
 
Արտագրի՛ր այդ բառը:
 
Բառը գրի՛ր այնպես, ինչպես գրված է քառատողում:
 
Իմ հա՛յ լեզու, իմ մա՛յր լեզու,
Իմ լո՛ւյսն ես դու, իմ ո՛ւժն ես դու,
Երդվում եմ՝ քեզ պահել պայծառ
Ու հասցնել դարերից դար:
/Ս. Կապուտիկյան/
 
Պատասխան՝