Նշի՛ր՝ որ բառաշարքի բոլոր բառերի հնչյուններն ու տառերն են քանակով հավասար: