Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր բառը

Բարդություն հեշտ

2
2. Նշի՛ր պատասխանը

Բարդություն հեշտ

1
3. Քանի՞ տառ ու հնչյուն կա

Բարդություն հեշտ

2
4. Ընտրի՛ր համապատասխան տողը

Բարդություն միջին

2
5. Տառհանելուկ

Բարդություն միջին

3
6. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն միջին

4
7. Հաշվի՛ր տառերի և հնչյունների քանակը

Բարդություն բարդ

5
8. Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում

Բարդություն բարդ

4
9. Արտագրի՛ր բառերը

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

1. Վարժանք «Հնչյուն և տառ» թեմայից

Բարդություն միջին

8

Նյութեր ուսուցչի համար