Մտածի՛ր՝ քանի հնչյուն և քանի տառ կա տրված պատկերի անվան մեջ:
 
Գրի՛ր՝ ըստ նմուշի:
 
1.1-19.png
 
Անունը
Տառերի քանակը
Հնչյունների քանակը
ոչխար
\(5\)
\(6\)