Որոշի՛ր՝ քանի բառ կա բառաշարքում, որոնց հնչյունների և տառերի քանակը հավասար է:
 
Տղա, մայրիկ, ակնոց, եղանակ, երկինք, որակ, գործ, ձուկ: