Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Նշի՛ր բառը 2Մ.
2. Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում 4Մ.
3. Ընտրի՛ր համապատասխան տողը 2Մ.