Ձախ բառասյունակից փնտրի՛ր աջ բառասյունակի բառերից մեկի հոմանիշը: Գրի՛ր այդ հոմանիշ բառերը:
 
Առաջինը գրի՛ր առաջին սյունակի բառը: Բառերն իրարից անջատի՛ր գծիկով: Այսպես. մանր-փոքր:
 
աղմկելարձակել
զայրանալդժգոհել
գրավել նեղացնել
գրոհելբարկանալ
 
Պատասխան՝