Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր հոմանիշները

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր «ավելորդ» բառազույգը

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Որ շարքի բոլոր բառերն են հոմանիշներ

Բարդություն միջին

3
5. Ո՞ր բառը մյուս բառերի հոմանիշը չէ

Բարդություն միջին

4
6. Որ շարքում կտեղադրես

Բարդություն միջին

3
7. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն բարդ

5
8. Գտի՛ր հոմանիշը

Բարդություն բարդ

5
9. Նշի՛ր համապատասխան փուչիկները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Հոմանիշ բառեր» թեմայից

Բարդություն միջին

12

Նյութեր ուսուցչի համար