Քո կարծիքով՝ որ բառը մյուս բոլոր բառերի հոմանիշը չէ: