Ընտրի՛ր՝ գրված բառազույգերից որն է «ավելորդ»:
 
cc8edade75.jpg