Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը 1Մ.
2. Քանի՞ բառ կա 5Մ.
3. Ո՞ր բառը մյուս բառերի հոմանիշը չէ 4Մ.
4. Նշի՛ր հոմանիշները 2Մ.