Խառնագիր:
Որոշի՛ր՝ որ բառը կարող ես կազմել տրված տառերից: Կազմի՛ր և գրի՛ր:
 
Հնչյունները՝ ղ ե ն կ ի
 
 
Պատասխան՝