Տեսություն

1. Բառ

Առաջադրանքներ

1. Ո՞րը բառ չէ

Բարդություն հեշտ

2
2. Ստացի՛ր բառեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Ստացի՛ր նոր բառ

Բարդություն հեշտ

2
4. Բառազույգ

Բարդություն հեշտ

2
5. Կազմի՛ր բառեր տառակապակցություններով

Բարդություն միջին

3
6. Խառնագիր

Բարդություն միջին

3
7. Վերադասավորի՛ր տառերը

Բարդություն միջին

3
8. Գրի՛ր բառազույգը

Բարդություն միջին

4
9. «Բառքամոցի»

Բարդություն բարդ

5
10. Ստացի՛ր նոր բառ

Բարդություն բարդ

5
11. Ավելացրո՛ւ բառամիջում

Բարդություն բարդ

5
12. Բառընկերներ

Բարդություն բարդ

5
13. Կատարի՛ր գործողությունը

Բարդություն բարդ

5
14. Գրի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Բառ» թեմայից

Բարդություն միջին

20

Նյութեր ուսուցչի համար