Բարդության աստիճանը
00:12:00

Առաջադրանքների ցանկ:

20Մ.
1. Ո՞րը բառ չէ 2Մ.
2. Ստացի՛ր նոր բառ 2Մ.
3. Կազմի՛ր բառեր տառակապակցություններով 3Մ.
4. Վերադասավորի՛ր տառերը 3Մ.
5. «Բառքամոցի» 5Մ.
6. Ավելացրո՛ւ բառամիջում 5Մ.