Ընտրի՛ր՝ ռ, ր հնչյուններից որը կարելի է ավելացնել տրված բառի բառամիջում, որպեսզի նոր բառ ստացվի:
 
Ավելացրո՛ւ, ստացի՛ր նոր բառը և գրի՛ր այն:
 
Նմուշ. վարկ-վարակ
  
1-19.png
 
Պատասխան՝