Գտի՛ր՝ տրված բառի մեջ որ տառը փոխելով ք, մ, հ տառերից մեկով՝ կստանաս նոր բառ: Գրի՛ր այդ բառը:  
 
1-20.png
 
Պատասխան՝