«Բառքամոցի»
Օգտագործելով բառի տառերը՝ կազմվել են նոր բառեր: Որոշի՛ր՝ որ բառաշարքի բոլոր բառերն են «քամվել» տրված բառից:
 
Բառը՝ մանկություն