Գտի՛ր՝ որ բառերն են «ընկերներ»: Գրի՛ր այդ բառազույգը: Բառերն իրարից անջատիր գծիկով:
 
Նմուշ. ապակի-լուսամուտ:
 
1-15.png
 
Պատասխան՝