Նշի՛ր՝ որ բառը պետք է գրել կետերի փոխարեն, որպեսզի այն ձախ և աջ գրված բառերի հետ կազմի նոր բառ՝ դառնալով ձախ բառի ավարտը և աջ բառի սկիզբը:
 
1-01.png