Որոշի՛ր՝ տրված բառից առանձնացված հնչյունախմբերից որոնք բառեր չեն:
 
1-13.png