Ձախ բառասյունակից ընտրի՛ր աջ բառասյունակի բառերից մեկի հականիշը: Արտագրի՛ր այդ հականիշ բառերը:
 
Բառերն իրարից անջատիր գծիկով: Սկզբում գրիր առաջին սյունակի բառը:
 
Նմուշ՝ մանր-խոշոր:
 
եռանդունժխոր
զվարթանբախտ
ընդարձակզորեղ
երջանիկընդունակ
 
Պատասխան՝