Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճի՞շտ է արդյոք...

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր բառը տրված բառի հականիշը չէ

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Նշի՛ր հականիշները

Բարդություն միջին

3
5. Գտի՛ր «ավելորդ» բառազույգը

Բարդություն միջին

3
6. Գտի՛ր հականիշը

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր հականիշը կամ հոմանիշը

Բարդություն բարդ

6
8. Գտի՛ր հականիշը

Բարդություն բարդ

5
9. Գրի՛ր հականիշը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Հականիշ բառեր» թեմայից

Բարդություն միջին

12

Նյութեր ուսուցչի համար