Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հականիշ բառեր Հականիշ բառերի ճանաչում և տարբերակում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճի՞շտ է արդյոք... 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը կատարելով՝ սովորողները կզարգացնեն հականիշների մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունները
2. Ո՞ր բառը տրված բառի հականիշը չէ 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված են երեք բառ, որոնցից երկուսը տրված բառի հականիշներն են, մեկը՝ ոչ: Սովորողները գտնում են, թե որ բառը հականիշը չէ և նշում
3. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Սովորողները պետք է գտնեն և նշեն տրված բառի հականիշը
4. Նշի՛ր հականիշները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Սովորողները պետք է նշեն տրված բառի հականիշները
5. Գտի՛ր «ավելորդ» բառազույգը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կատարելով առաջադրանքները՝ սովորողները կամրապնդեն հականիշների մասին ունեցած գիտելիքները
6. Գտի՛ր հականիշը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Սովորողները բառաշարքից պետք է ընտրեն տրված բառի հականիշը և արտագրեն այն
7. Գտի՛ր հականիշը կամ հոմանիշը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աղյուսակում հորիզոնական և ուղղահայաց ձևով կարելի է կարդալ տարբեր բառեր: Սովորողները պետք է գտնեն տրված բառի հոմանիշը կամ հականիշը և արտագրեն այն
8. Գտի՛ր հականիշը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողները պետք է աջ բառասյունակից ընտրեն ձախ բառասյունակի որևէ բառի հականիշը, ապա գրեն այդ բառերը
9. Գրի՛ր հականիշը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ հականիշ բառերի մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հականիշ բառեր» թեմայից 00:10:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքները նպաստում են սովորողների՝ հականիշ բառերի մասին ունեցած գիտելիքների կրկնությանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հականիշ բառեր» թեմայից 00:18:00 բարդ 19Մ. Տնային աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ հականիշ բառերի մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
2. Ստուգողական աշխատանք «Հականիշ բառեր» թեմայից 00:20:00 բարդ 25Մ. Ստուգողական աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ հականիշ բառերի մասին ունեցած գիտելիքների ստուգմանը