Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ճի՞շտ է արդյոք... 2Մ.
2. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը 1Մ.
3. Գտի՛ր հականիշը կամ հոմանիշը 6Մ.
4. Գտի՛ր «ավելորդ» բառազույգը 3Մ.