Նշի՛ր «արծաթյա» հատկանիշի համար համապատասխան առարկա ցույց տվող բառեր և ստացի՛ր բառակապակցություններ: