Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ընտրի՛ր համապատասխանը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞րն է բառակապակցություն

Բարդություն հեշտ

2
3. Բառակապակցությո՞ւն է, թե՞ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
4. Ո՞ր հատկանիշները կվերագրես

Բարդություն միջին

3
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

3
6. Որո՞վ կփոխարինեիր

Բարդություն միջին

4
7. Կազմի՛ր նախադասություն

Բարդություն բարդ

5
8. Կազմի՛ր բառակապակցություն

Բարդություն բարդ

1
9. Կազմի՛ր բառակապակցություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար