Որոշի՛ր՝ որ բառով կարելի է արտահայտել տրված բառակապակցության իմաստը: Գրի՛ր այդ բառը:
 
խիղճ չունեցող-