Որոշի՛ր՝ նկարում պատկերված առարկային ինչ հատկանիշներ կարելի է վերագրել, որպեսզի ստացվեն բառակապակցություններ:
 
ator.png