Նապաստակը տրված բառերով պետք է կազմի ճիշտ բառակապակցություն:
 
Ընտրի՛ր՝ «աշխույժ» հատկանիշ ցույց տվող բառը որ բառի հետ կարող է միացնել նապաստակը, որպեսզի կազմի բառակապակցություն:
 
Գրի՛ր այդ բառակապակցությունը:
 
1-14.png 
 
Պատասխան՝