Ի՞նչ ես կարծում՝ որ բառերը պետք է տեղադրել բաց թողած տեղում:
 
Քնքուշ վարդերը  պարտեզում: