Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը

Բարդություն հեշտ

1
2. Որո՞նք են նախադասությունները

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր ճիշտ գրված նախադասությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Նախադասությո՞ւն է, թե՞ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
5. Գրի՛ր համապատասխան թիվը

Բարդություն միջին

3
6. Ո՞ր բառերը կհանես

Բարդություն միջին

4
7. Նշի՛ր հարցը

Բարդություն միջին

3
8. Լրացրո՛ւ նախադասությունը

Բարդություն միջին

3
9. «Հավաքի՛ր» նախադասությունը

Բարդություն բարդ

5
10. Ստացի՛ր նախադասություն

Բարդություն բարդ

5
11. Ուղղի՛ր սխալները

Բարդություն բարդ

5
12. Կազմի՛ր նախադասություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Նախադասություն» թեմայից

Բարդություն միջին

19

Նյութեր ուսուցչի համար