Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

19Մ.
1. Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը 1Մ.
2. Նշի՛ր միայն ճիշտ գրված նախադասությունը 1Մ.
3. Նշի՛ր հարցը 3Մ.
4. Ստացի՛ր նախադասություն 5Մ.
5. Ո՞ր բառերը կհանես 4Մ.
6. Կազմի՛ր նախադասություն 5Մ.